Privacy

Qnippo's en de partijen die met Qnippo's acties organiseren vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerkt Qnippo's uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Qnippo's omgaat met uw persoonsgegevens. Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van het privacybeleid van Qnippo's. Qnippo's is overeenkomstig de Wbp verantwoordelijke voor de gegevens verwerking. Qnippo's heeft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van acties gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Kinderen en jongeren onder 16 jaar wordt geadviseerd om eerst toestemming aan hun ouders te vragen alvorens zij persoonsgegevens verstrekken. Qnippo's kan niet controleren of dergelijke toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegeven zijn alle gegevens die met u in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekening- of gironummer, e-mail adres en IPadres.

Waarom verwerkt Qnippo's uw persoonsgegevens

Fabrikanten van merkartikelen organiseren tezamen met Qnippo's verschillende acties waarmee u als consument (een gedeelte van) de koopprijs van het aangekochte merkartikel terug kunt krijgen of kunt profiteren van andere aanbiedingen die specifiek worden genoemd. Via aanmelding op de actiesite van de fabrikant kunt u meedoen aan een actie.
De uitvoering van dergelijke acties wordt gedaan door Qnippo's. Zij zorgt voor betaling van de (gedeeltelijke) koopprijs en verwerking van andere aanbiedingen waarop u op grond van de actievoorwaarden recht heeft.
Voor een goede uitvoering van een actie is het noodzakelijk dat Qnippo's uw persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om u als deelnemer aan een actie te registreren, om uw identiteit te verifiëren, om betalingen en aanbiedingen te kunnen verwerken, om u voor nadere controlevragen te kunnen benaderen en om u bij eventuele klachten of informatiebehoeftes in het kader van een actie van dienst te kunnen zijn.

Direct marketing

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing of ongevraagde follow-up van Qnippo's of fabrikanten, tenzij wij u vooraf op de hoogte hebben gesteld van dat mogelijke gebruik en u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Met uw toestemming kunnen Qnippo's en/of de fabrikant dergelijke persoonsgegevens gebruiken onder meer om u:

  • gedrukte publicaties of andere correspondentie toe te sturen;
  • e-mailpersberichten of -mededelingen toe te sturen;
  • speciale aanbiedingen te doen;
  • goederen of prijzen toe te sturen.

Worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Qnippo's verstrekt op geen enkele wijze uw persoonsgegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Niet persoonlijke informatie

Qnippo's verkrijgt automatisch niet persoonlijke informatie over u zoals het type internet browser dat u gebruikt of de site vanwaar u naar onze site bent gelinkt. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd. Qnippo's maakt gebruik van deze informatie voor het optimaliseren van haar site in het kader van een continue verbeteringsproces en om meer te weten te komen over de verbruikers van haar producten. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

Andere sites

Qnippo's is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid en werking van de site van anderen, ook al is er toegang tot zo'n site via een link op de site van Qnippo's. Wij u adviseren u dan ook het privacybeleid van andere site te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor sites die een link hebben naar de site van Qnippo's.

Beveiliging

Qnippo's neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik.

Inzage en correctie

U heeft recht op inzage op de door Qnippo's verzamelde en verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben en kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Qnippo's zal binnen vier weken laten weten of ze aan uw verzoek kan voldoen.

Contact

Indien u vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Qnippo's dan kunt u contact opnemen met Qnippo's consumentenservice.